Equilibri muscular gràcies al pilates

centre espai pilates mataro

Alguns esports o mètodes d’entrenament desenvolupen únicament certs músculs. És més, alguns esportistes solen fins i tot sobreentrenar grups musculars, de manera que van enfortint una part del cos que ja està forta i deixen de banda altres que estan més dèbils. Com a conseqüência, és habitual que es puguin produir lesions en aquests últims.

És per a aquest motiu que el mètode pilates és el complement perfecte per a tots aquells esportistes, ja siguin professionals o amateurs, ja que garantitza un entrenament esportiu complet i equilibrat on es treballen tots els músculs.

La base del pilates és treballar els músculs des de dins (el centre), cap a fora, a les extremitats. La gran avantatge del pilates és que pot adaptar-se a les necessitats de cada persona i, en el cas de tractar-se d’algun esportista o persona que realitza en el seu dia a dia alguna activitat que la força a treballar uns grups musculars concrets, reforçar aquells músculs que no es treballen habitualment per tal de desenvolupar una estabilitat i equilibri muscular.

Els desequilibris muscular són molt habituals, per exemple, en aquelles persones que practiquen esports com el golf o el tennis, on un costat del cos és més dominant. També en el cas del cicilisme o el running, on es sobretreballen parts del cos concretes (les extremitats inferiors), mentre que d’altres (el tronc i les extremitats superiors), queden en un segon pla.

És per tot això que el pilates és un mètode perfecte per corregir desequilibris i ajudar-nos a treballar tot el nostre cos i, en conseqüència, millorar la nostra condició física general. En el cas dels esportistes, a banda d’aconseguir una musculatura més equilibrada, també els ajudarà a ser més efectius en la seva pràctica esportiva.

Així mateix, el pilates per a esportistes també pot utilitzar-se com a mètode d’escalfament abans de començar un entrenament o competició, ja que ajuda a preparar els músculs i disminuir la rigidesa de les articulacions.